naha pantes

Bet ngarasa tuna diri teh
Bet ngarasa kacida kotorna
Bet ngarasa kacida teu boga cedona,
lamun neneda deui pitulungNa

Naha pantes jelema
nu teu weleh asa kurang
Teu weleh asa sangsara
Teu weleh henteu narimakeun bagja nu geus kalakonan
Masih keneh mementa ka Anjeunna?

Cag, 6 Juni 2009, 10am

Aam Amilia: ‘Panggung wayang’ kaca 271

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s