5 Lagu Sunda Upit Sarimanah berjudul Binatang

Sewaktu memulai aktivitas menulis beberapa tahun lalu, ada satu hal yang membuat galau: Ide mampet. Hal yang membuat aktivitas menulis berkurang. Namun, semangat selalu datang lagi jika berpikir bahwa penulis lagu-lagu Sunda yang sering didengar itu rasanya tidak pernah kehilangan ide.

Contoh adalah apa yang di”haleuangkeun” SInden Upit Sarimanah. Beliau ternyata banyak membawakan lagu Sunda dengan ide atau judul dari binatang atau satwa. Meski sederhana, syair lagu itu kalau “dilenyepan” (diresapi) ternyata memiliki makna.

Bagaimana coba? Dari tema atau mengambil satwa saja sudah bisa menjadi ide-ide sebuah lagu. Makanya, jangan patah semangat jika tidak ada ide.

Inilah sepuluh lagu-lagu Sunda itu Upit Sarimanah berikut liriknya

1. Entog mulang

Sinden: Titim Fatimah, Upit Sarimanah
Artinya: Angsa pulang.

Entog mulang (versi Titim Fatimah)
Coyor panon pangerodan
Centik halis pangamitan
Nyeri peurih geus kapanggih
lara wirang geus kasorang
sono bogoh da geus kalakon
Anteurkeun kuring anteurkeun
Alah…alah…alah jangkung
Anteurkeun ka bale pulang
geura-geura nya emang, geura-geura nya emang
Emang-emang-emang-emang….mulang
Ey…ey….ey,ey.ey.ey.ey.ey
Taya tongkrong matak kolong
ngojengkang ngajingjing hayam
Kaditu agan ka dieu agan
manan abong abong teuing
Manan nyeuri nyeuri teuing
Entog kuring kadieukeun
Entog kuring pangleupaskeun
Da pangleupaskeun
Cai mulang cai maling
Cai ngocor da katepian
Bingung mulang bingung balik
Jeung ngaracak pipikiran
Kajeun teuing teu disamping
Supaya mah karembong bae
Kajeun teuing teu disamping
Supaya mah karembong bae
Entog mulang (versi Upit Sarimanah)
Kajeun gincing kajeun mulang ngalongkewang
Abdi mah anteurkeun bae
anteurkeun ka nagarana nagara anu baheula
Nagara anu baheula..alah …
alah jangkung……
Kajeun ka urugan gunung
Geningan emang, emang-emang
Urugan gunung
Ey…ey.eyeyeyeyey
Toyod tongrong blos ka kalong kojengkang ngajingjing hayam
Kaditu agan ka dieu agan
mana abong abong teuing
Mana nyeuri nyeuri teuing
Entog abdi pangmeuntaskeun
Entog abdi kamanakeun da kamanakeun jungjunan
Hayang nyeupah daun seureuh
Ambeh neureuy da
hayang leumpang jeung beubeureuh
ambeh tiis pikir kuring
cai kopi tanpa gula ari pait-pait
can ku hati amat cinta
sakit-sakit datang juga
Bareto kuring ka bogor
ayeuna mah ka leuwiliang
Bareto abdi ka bongbroy
ayeuna kanyeuyeurian

2. Tumbila diadu boksen

Artinya: Kutu beradu tinju

Tumbila diadu boksen
Melak waluh di palataran
paranti urang ngiuhan
can wawuh mah sok ngahelaran
geus wawuh mah bet ngajauhan
Tumbila diadu boksen
ditonjokan ku adina
beuki lila beuki bosan
atuda geus aya gantina
Tangkal nangka tong dituaran
komo lamun dipotongan
henteu suka diuar-uar
majarkeun urut popotongan
umbila diadu boksen
ditonjokan ku adina
beuki lila da beuki bosan
atuda geus aya gantina
Asa suung bet asa supa
Asa peupeundeuyan leuweung
Asa embung so asa suka
sok asa diheureuyan deungeun..

3. Ekek paeh

Artinya: Matinya burung nuri

Ekek paeh
Ekek paeh dina awi
nyangsang dina kibangbayang
eta ari bangkena teh
dikubur handapeun pala
Kapinis nu ngagarimbung
Walet anu maracokan
Rigincing badan sorangan
Kuring nyuuh na tutunggul
Kaiuhan ku samoja
Kembangna marangkah bodas
Nu geus ligar maruragan
Nu geus ligar maruragan marengan keclak cipanon
Maseuhan taneuh kuburan
Mugga Gusti Maha Suci nangtayungan ka umatNa
Anu sae anu awon sadaya tunggal makhlukNa
Deudeuh teuing duh jungjunan
sanajan ngan kari tulang, panutan
Kulit daging ilang musnah
WUjud dibungkus ku bumi
Tapi anjeun tetep langgeng
nyanding dina hate kuring, panutan
hate kuring sedih peurih
ari ras anjeun geus euweuh
Kamana neangananan
nu nyaah ngan kari ngaran
itu salah ieu lain lir ngudag mah
Ngudag kalangkang

4. Oray welang

Artinya: Ular belang

Oray Welang
Abdi gering ngantosan panutan sumping
mun teu suka, cik wakca satarabasna
mun micinta, cik naon tawis socana
sanes dunya barana, mung hoyong laksana
Oray welang ngaleor ka Cimandiri
na teu melang panutan ka diri abdi
Teungteuingeun panutan direbut deungeun
abdi ceurik da sesah muntanganana
mun disusul sok inggis ambon sorangan
abdi kabungbulengan salalawasna
Oray welang ngaleor ka Cimandiri
na teu melang panutan ka diri abdi
Oray welang….

5. Bajing luncat

Artinya: Tupai melompat

Badjing Luncat
bajing luncat, bajing luncat ka astana aduh
abdi lepat narosan teu ti anggalna
ahing luncat, bajing luncat ka astana ieuh
abdi lepat narosan teu ti anggalna
ku teu sangka salira bet luas pisan
teu hawatos ka nu deuh sok ngantos-ngantos
api-api teu emut kana pasini
pasini pakait ati leuh pakait ati
salira mah sugan teh dulang tinande
nu dipiceun cenah ge majar katimu
teu terang mah tos caket tek direndengkeun
moal lipur ku sataun leuh nambaannana

Aing – aing, sia – sia. Nyingkah!!!

“Kade nya Bah. Ati-ati. Ema ge pan nyarios, eta cenah aya hiji, di handapeun talang AC di hareupeun jandela kamar, dedegan si Aa. Hag siah, Abah sorangan. Wani teu, Bah?”, cek pamajikan harita. Enya, harita teh saminggon memeh Lebaran, mangsa manehna jeung barudak ngahaja mudik ti heula ka Limbangan ngarah teu keuna ku macet di jalan.

“Naha kuanon? Mamah cangcaya ka Abah”, cek kuring nembalan. (Keun we ulah protes teu merenah ge nyalukanna, najan Abah mah kuduna nyanding jeung Ema, mun Mamah nyanding jeung Papah.)

“Maenya awak sarimbag jeung jeger kieu sieun ku jurig”, cek kuring deui.

Pamajikan ukur nyikikik seuri. “Lain awak Abah nu sarimbag mah. Eta pameunteu, kerengna nu sarimbag mah. Enya dedeg Abah ge gede, ngan eta jeger mah beuteungna pan rata, ari Abah mah jiga langit jeung bumi atuh bedana. B.A.Y.U.H.Y.U.H.”

“Lain Mamah ge resep pan nu bayuhyuh kitu, bisa lelendotan di beuteung Abah nepi ka guher sare. Hipu pan. Resep nya? Komo nu di handapeunana mah, leuwih resep?”

Jeletot, manehna nyiwit. Kaciri pipina semu beureum.

“Ah Abaaah”, cek na teh (di dieu karek karasa teu luyu eta kalimat, kuduna mah “Ah, Papah” – jiga na sinetron).

=====###======

Peutingan munggaran ditinggalkeun si Mamah jeung barudak, kuring geus rada murengked. Bulu punduk muringkak. Bayangkeun, jrut turun tina ojeg, can nanaon kuring geus dipapag ku nu ngajurungkunung di hareupeun lawang. Hideung. Gede. Kuring ampir teu jadi asup mun teu era ku tukang ojek mah. “Untung” cek kuring ngaragap dada sanggeus nyaho eta mah ngan saukur tangkal kiara di pakarangan. Hideung teh pedah poek we. Meujeuhna, da si bibi pohoeun ngahurungkeun lampu pakarangan.

Teuing ku naon kuring jadi aya rasa kasieun sagala. Eta kituh pedah gang buntu imah kuring keur sepi, tatangga kenca katuhu kararosong ditinggalkeun mudik. Ditambah pangalaman aheng saminggu ka tukang di ieu imah. Ah teuing atuh.

Kuring rada ngarenjag deui saeutik sanggeus muka tulak panto pager. Aya angin ngahiliwir tiis. Bulu punduk muringkak deui.

“Euleuh, imah teh meni hideung, gede tur jangkung. Di mana endahna imah hideung kieu teh. Aeh enya, poek ketang. Ieu pakarangan deui, ku lega-lega teuing. Enya kitu ieu teh imah kuring?”.

Rey beungeut pias. Panon molotot ka beulah pager tatangga. Jajantung ratug. Aya nu ngagupayan hideung di dinya. Seak, getih jiga nu ngorotan. Kuring ngusap beungeut. “Astagfirullah Gusti, naon eta teh”. Langsung inget ka caritaan Kang Nana, lanceuk kuring nu nyiar cara ngubaran pamajikanna ka “orang pinter’. Harita Kang Nana ngaku ditepungkeun jeung jin nu bisa ngubaran. Cenah “dedegan jin gedeeee pisan, luhurna sasuhunan”. Boa-boa ieu nu ngagupay teh jin? Tangtungan ieu mangkeluk ge saluhur suhunan imah tatangga. Jeung soraan deui.

Bari jeung ngawani-wanikeun sorangan, kuring ngadeukeutan eta mangkeluk. Nu gugupay tetep we teu cicing, dibarengan heheotan. Nya asa saluyu jeung bulu punduk kuring nu oge heheotan. Beuki deukeut, beuki deukit. Saeutik, saeutik, tungtungna kuring sasatna ngagorowok: “Si bedul siah!!. Sugan teh naon. Baruk teh ngan saukur tangkal awi katebak angin”,

Kuring ngarenghap napas, bari muru teras. Tulak panto beusi rada beurat dibuka. Jeung disada deui, meni linu.Blang panto muka. Di jero poek mongkleng buta rata.

“Kieu tah mun ngukut asisten nu geus kolot pohoan. Maenya euweuh lampu hiji-hiji acan nu caang”.

Sasatna jiga nu lolong, kuring rarampaan neangan steker. Tembok nu ieu dirampaan. Teu kapanggih. ”“Oh, enya lain di sisi kenca. Di katuhu meureun?”.

Bray, lampu caang. Kabeh lampu sasatna kuring hurungkeun. Keun we lah, ngarah teu keueung. Jurig mah moal betah di nu caang, lin. Ngan samet ngahurungkeun lampu pakarangan tukang, kuring rada kerung. Lampu teh lain bodas, ieu mah koneng. Jadi sacaangna lampu teh, karasa teu pati mabray. Temaram, kitu cek urang Jakarta.

Sanggeus rengse mandi, kuring saheulaan salse na korsi, nyanghareupan tipi. Maksudna mah lalajo heula sakeudeung, ngahaneutkeun peuting. Ngan alatan ku cape, les weh teu inget di bumi alam. Kasarean.

Kira-kira tengah peuting, kuring nyaring ngadenge anjing di kampung sabeulah gagaung. Saheulaan, kadenge oge kongkorongok hayam jago. Kongkorongok hayam jago teu wayah cenah mah ciri aya lelembut turun ka dunya. Euh, bulu punduk heheotanna beuki tarik. Harita karek inget kuring can solat Isya.

Memeh cengkat, beg kuring ngagebeg. Kuring ngajanteng, terus geuwat ngalieuk ka kenca. Ku juru panto masih kadeuleu aya nu ngolebat dina kaca jandela ka pakarangan tukang. Kaca jandela di gigireun tipi. Deg. Meh-mehan kuring teu jadi nangtung, kuring pelong eta kaca. Nu kokolebatan teu era-era nembongkeun deui, jiga nu ngalelewe. Tungtungna aya nu nyikikik harewoswos “hi…hi…hi…., kunaon maneh pias, Cu”. Ngan harita bulu punduk euwueuh sora heheotanna. Kuring teu sieun teu sing ngadenge eta sora. Ny enya atuh da eta kalimatna kaliur tina biwir kuring, ngaheureuykeun diri sorangan. Teu kitu kumaha, da nu ngolebat na kaca teh pan bayangan gambar tina tipi nu masih keneh hurung. Bedul teh. Ieu kunaon, kuring jadi sieunan kieu?

Kuring ngalengkah muru toilet. Sajongjongan kuring mikir, “Solat di mana yeuh? Di kamar? Apan di eta jandela kamar ayana mangkeluk nu nembongan ka Ema teh. Nya di hareup atuh, di rohangan tipi tadi.”

Sajadah wasiat jenat Uu diamparkeun. Allahu Akbar. Leungeun ngangkat. Panon seukeut nempo ka pangsujudan, saperti nu dipapatahkeun Mama Haji. Persis memeh maca Fatihah, bulu punduk muringkak deui wae waktu kuring nyidik-nyidik korsi sofa di hareupeun kuring. Kolong korsi. Euleuh. Jiga aya nu ngambay buluan, leutik. Euh. Kadenge hawar-hawar Si Ocad – nenehna budak balita kuring: Abdul Rosyad, nu saminggu katukang nyarita ka pamajikan “Mah….Mah….., itu ada olang di bawah kulsi. Dua. Satu kepalanya gede Mah. Satu kecil. Ngeliatin sama Ade”. Deg. Leungeun tuyul kitu. Naha masih keneh aya di dinya kitu mangkeluk nu Si Ocad tempo teh. Heuh, jadi teu khusu ieu solat.

Waktu keur sujud, biwir komat kamit babacaan, ngan ari pikiran mah lain ka dinya, da ayeuna kuring keur ngararasakeun sieun aya leungeun leutik buluan eta nu nyabak sirah kuring. Mana sirah kuring dugul deuih, jadi mun dicabak teh pasti karasa buluna. Hiiiy…. Mangsa diuk antara dua sujud, sasatna kuring ngadepong saeutik, hayang nempo kolong sofa, ngabuktikeun naon nu dipikasieun. Ngan tetep we euweuh nanaon. Kacipta mun harita keur kuring ngadepong, bener aya dua sirah tuyul jeung panon beureumna, teuing kuring kudu lumpat, cicing atawa adu jajaten? Alhamdulillah, euwueh, jadi kuring teu era teuing kudu lumpat.

Cengkat ka rokaat ka dua, aya hiliwir angin ti sisi, jiga nu ngelus pipi kuring.”Aeh, jurig cunihin, cubak-cabak. Euh jurig awewena meureun. Emang eike cowok apaan iih cuy.”, cekeng teh ngahibur sorangan. Dina maca Al Fatihah oge ayeuna mah dianteur ku hariwang, sieun di tungtung “waldholliinn” aya nu teu pupuguh ngaaminkeun, jiga nu kaalaman mitoha kuring, nu nyatana sakapeung bisa nenjo nu gaib.Sapanjang rokaat ka rokaat solat kuring nu ayeuna teu khusu, kuring ngagebeg sababara kali. Ti juru panon kadeuleu jiga aya mangkeluk ipis, jiga bayangan, nu keur nyidik-nyidik merhatikeun kuring ti jandela kaca nu teu ditutupan. Enya di beulahan nu ditunjukkeun ku Ema ka pamajikan kuring harita. Sanggeus uluk salam, teu nungguan rengse ngadoa, sanajan aya kasieun oge, kuring nangtung bret mukakeun panto, muru eta kaca. Tempat jin nu nyiliwuri keur nyidik-nyidik kuring tadi keukeuh euweuh sasaha. Euweuh nanaon. Ngan…..

Beretek kuring ingkah ka jero imah deui. Di luar poek tengah peuting masih kaciri. Sora gagaung anjing geus simpe. Angin masih keneh ngahiliwir, ngan ayeuna mawa panumpang lain: seungit malati campur jeung bau roko. Deuh. Seuseungitan nu dipikahariwangeun kaangseu di eta tempat. Handapeun AC, di hareupeun jandela. Ieu kituh tanda-tandana aya ririwa? Bulu punduk lain geus heheotan ayeuna mah, jigana geus maen orkes.

“Diwani-wani keun ge, ari kieu-kieu teuing, matak sieun. Mending sare”, gerentes kuring, bari leumpang muru kamar.

====###=====

Asup ka jero kamar, kuring diuk di gigir ranjang. Awak ngalampereh na kasur. Ngan edas. Ti batan langsung guher sare, ieu panon ngan culak-cileuk wae. Rohangan sare tadi ku kuring geus dipeundeutkeun, ngahaja sangkan euwueuh lolongkrang jurig noong. Pangdeuleu, pangreungeu, pangdenge jeung pangrasa jadi sensitip pisan.

Najan kuring geus siap sare di luhur ranjang, ieu panon teu weleh nempo ka eta jandela. Jandela nu hordengna geus ditutup teh tetep we ditenjo deui jeung deui, nyidik-nyidikeun sieun masih aya nu noong ti sela-sela hordeng, sirah mangkeluk nu matana beureum. Komo deui waktu kuring inget si Ocad nu biasana tibra sare, harita hudang ti peuting leuwih ti sapuluh kali, ceurik eueurihan teu biasana, bari jeung panonna – panon sieun – mencrong ka jandela. Kitu jeung kitu we peuting eta mah.

Geus sidik euweuh nanaon di eta jandela, tetep kuring teu bisa sare.

Gebeg. Jajantung ngagebeg. Ceuli ngadenge jiga aya nu keur ngarewos di imah tatangga sabeulah. Sora nu teu atra kadengena, salian ti sora ngaharewos bojong jeung geblag geblug na panto. Padahal eta imah tatangga teh pan kosong, can aya nu ngeusian. Kosong mongplong. Malah tangkal gedang meni leubeut di tempat teu misti. Eta kituh nu remen kadenge ku si Empok bujang kuring waktu keur ngistrika? Enya palangsiang para jin keur baradami ngabahas hakaneun engke janari. Ah, teu nanaon lah, kuring moal ngaganggu jeung teu kaganggu ku maranehna ieuh, asal maranehna oge teu ngaganggu kuring. Nafsi-nafsi.

Kuring babacaan deui. Fatihah-Qulhu-Falas-Binas mah geus rengse ti tatadi. Kitu ge ayat kursi jeung tungtung surat Al Baqoroh. Malah babacaan teh ditambah ku du’a basa Sunda deui “Nun Gusti Pangeran Abdi. Abdi nyalindung ka Gusti tina godaan syaitan – mangkeluk nu dikutuk. Sim Abdi nyanggakeun diri sorangan, pasrah sumerah ka Anjeun. Sinareng Asma Anjeun kuring hirup, kalayan Asma Anjeun oge Gusti kuring maot”.

Ditungtung “du’a bobo” eta, hate ge ngagerentes mudah-mudahan kuring teu keuna ku eureup-eureup, jiga nu dialaman ku pamajikan kuring – oge poean si Ocad nempo nu gaib, nepi ka kuring “nyabok’ pipina sababaraha kali sangkan hudang.

Tungtungna, Alhamdulillah kuring bisa sare.

Teu lila awak karasa harampang. Kuring ngapung, najan euweuh jangjangan. Kaciri di handap raga sorangan keur ngalempreh. Leungeun duanana di na dada, nyimbutan diri sorangan. Kitu ge suku, duanana ampir antel jeung dada. Teu budak teu kolot, posisi sare nu pang pikabetaheun teh nya posisi bayi na kandungan. Kaciri raga kuring nu aya di handap kaciri ngahodhod. Sungut monyong-monyong, jig anu keur ngajorowok teu soraan. Ngan kadenge aa-eueu. Kacirina raga kuring keur keuna eureup-eureup. Nenjo raga nu keur sangsara kitu, awak nu keur hiber langsung turun, ngahiji deui jeung raga di handap.

Ayeuna karak ngarti kunaon raga kuring sangsara. Panon hayangna buncelik – ngan teu bisa – waktu merhatikeun aya mangkeluk jangjangan gede, hideung – jiga sateruna Harry Potter – hiber sakuriling raga kuring nu keur sare. Kuring hese ngarenghap. Beungeut beureum batan ku hese napas. Dada jeung tongong jibreg kesangan. Leungeun neangan pamuntangeun. Euweuh. Tungtungna, leungeun nyekel kasur sataker kebek.

Di hareupeun, ngabedega mangkeluk bucitreuk gede jeung dugul. Kulit beungeutna peang. Huntuna ranggeteng. Buluna leubeut, kaasup bulu na beunget. Panonna beureum. Sungutna bau. Lain ngan hiji mangkeluk teh. Aya dua na. Nangtung di tungtung suku kuring nu ngulapek, teu bisa dikejetkeun. Hiji-hiji si eta mangkeluk metot suku kuring. Nu kenca metot suku nu kenca. Nu katuhu oge metot suku nu katuhu. Sataker kebek kuring narik leungeun kuring sorangan, ngan teuing kunaon, suku teh teu ingkah sasenti-senti acan.

Betotan si mangkeluk ka suku kuring beuki tarik. Aya karasa nyeri na eta suku. Najan rada getek oge antel jeung buluna nu leubeut, tetp we kuring ngajorowok. Biwir geus garing batan ngajorowok terus-terusan. Sungut geus monyong-monyong ti tadi, ngan sora euweuh nu kaluar. Beuki lila beuki cape, ambekan renghap ranjug. Nu ngapung hideung nu rek nyokot nyawa uing – dementor – beuki deukeut. Dua buta oge beuki tarik metot suku. Najorowok ge beuki tarik – mun kadenge mah.

Teu pupuguh teuing datang ti mana, torojol aya wanoja ngadeukeutan. Dedegan teu pati lintuh, make selop jangkung, rok di luhur tuur. Leungeun nu katuhu nulak cangkeng, leungeun nu kencana disumputkeun di tukang tonggong. Sukuna nu rada lenjang dijulat jalitkeun. Satempoan mah jiga model iklan. Manehna dituturkeun ku lalaki jangkung gede. Lain gede bayuhyuh, ngan gede jiga prajurit wadya bala Gajah Mada. Kulitna rada poek, lain hideung lain coklat. Leungeunna ge gede. Panon-na make kacamata, lain cengdem jigana. Calanana gombrang jiga pamaen basket, kitu oge bajuna tina kaos teu leungeunan. Leungeunna sidakep, nangtung di gigireun si wanoja.

Nempo kuring nu pias, si wanoja ngapung sameteran. Leungeunna dibuka meh jiga langlayangan. Suku na nu katuhu ditekuk. Mirip lah jiga pamaen kungfu. Kitu deui si jajaka, nurutan posisi eta. Hiuk…..sora angin rada tarik basa manehna duaan narajang mangkeluk-mangkeluk nu ngarubung diri kuring. Nu awewe tarung ngalawan mangkeluk hideung nu hiber. Teuing jurus naon nu dikaluarkeuna, pokona nu jiga aya dina pilem nu pamaenna awewe begang, nyekel pestol dua tea, Raider-Raider kitu ngaranna. Nu lalaki ngalawan dua genderewo, make jurus maenpo.

Ku jurus duaan awewe jeung eta lalaki, mangkeluk-mangkeluk eta taluk. Si Wanoja ngajorowok “Ieu lengkob Babakan Geolgia. Ieu kampung kakawasaan kuring. Nyaneh ulah deui-deui ngaganggu. Ka ditu nyingkah, ka sabrang ka Palembang!!!”. Si lalaki ge ngiluaan ngajorowok, ngan lain ditujukeun ka mangkeluk goreng patut, tapi ka si wanoja. “Jangan begitu honey, kasihan nanti orang di seberang dan di Palembang”. Geus kitu, habek…habek….we eta mangkeluk diteunggeul, make sagala jurus.

Geus rengse, manehna duaan ngadeukeutan kuring nu masih keneh jojorowokan teu soraan. Teu pupuguh, manehan duanana nyabok kuring. “Hudang….hudang …. Hudang ki sanak!!”.

Ngorejat kuring hudang. Breh we kuring beunta. Kuring ngalieuk ka sakuriling, Euweuh sasaha. Kuring nyorangan keneh. Ngan enya, kuring jibrug. “Astaghfirullah. Henteu keuna eureup-eureup, ngimpina na nu keuna eureup-eurep.Ngan saha eta wanoja jeung lalaki na impian teh nya?”, bari ngahuleng deui.

Memeh turun tina ranjang, kuring eureun heula. Diuk di sisi ranjang hareupeun lomari kaca. Sirah tungkul, ngarenghap jeung ngahuleng. “Euh, ieu pangalaman sapeuting. Aheng deui wae”. Sirah ngangkat, bray beunta. Beungeut nyanghareup kaca. Na eta mah ana seak teh, kuring reuwas alah batan kabentar gelap, nepi ka diukna mundur dua lengkah. Di kaca, hareupeun kuring, diuk mangkeluk dugul jeung bucitreuk, beungeut kesangan, panon rada beureum. Maangkeluk eta jiga nu ngalelewe, diuk persis jiga kuring, nepi ka kuring ngejat ku tukang ge ngilu ngejat.

Na eta mah, beuki disidik-sidik, eta mangkeluk teh gening ….KURING. Anjriiiiiittttt

Astagfirullah ….

====###=====

“Pak, ieu tas na nu tadi dititipkeun tadi enjing”, ceuk office boy di kantor waktu kuring siap-siap mulang gawe.

“Tas naon? Bapa mah teu ngarasa nitip tas ka maneh:, cek kuring kerung.

“Eh, naha ari Bapa. Hilap nya. Tadi enjing pan Bapa sasadu “Ieu Jang, nitip bawa ka luhur. Bapa rek aya kaperluan heula. Engke manjing bubaran kantor, karek berekeun ka Bapa. Omat ulah poho”. Pan kitu sanes wejangan Bapa teh”, ceuk Jang Wandi, office boy.

Kuring ngajengjen.Bingung. Ditampa ulah ieu nya ieu tas? Ditampa, da yakin lain tas kuring. Teu ditampa, karunya si Jang Wandi, ngan ukur ngalaksanakeun tugas. Balangsiang aya jurig nyiliwuri jadi diri kuring, jiga nu kaalaman ku Wa “Ai di kantorna. Meh percis sarupa kieu pangalamannana.

Tungtungna, tas eta kuring tampa ti Jang Wandi. Teu dibuka acan da kuringna gura-giru muru jalan memeh tri-in-wan.

Nepi imah, tas dibuka, Harita teh ba’da maghrib. Kosong, euweuh nanaon, ngan ukur kalakay koneng wungkul sababaraha lembar. Kalakay? Naha ieu tas teg ti saha jeung jang saha sabenerna? Naon maksudna ngabungkusan kalakay dina tas alus kieu.Boa-boa.

Dipaluruh saeutik eusi tas lianna, aya nu kaciri ucunghul di antara kalakay-kalakay eta. Surat. Gebeg. Surat nanahaon? Ti saha? Aeh, meni seungit kieu eta surat. Surat warna bodas eta terus dibuka. DEG. SEAK. …… antara ratug jantung tutunggulan, jeung seak deui getih jiga ngorotan, kuring kaget sataker kebek. Eta surat atawa keretas eta, aya tulisan alus nu matak muringkak bulu punduk, najan henteu heheotan oge. Eta keretas unina kieu:

“Aeh, sanes teu hoyong nyingsieunan ka salira. Nanging, ningali pangawak salira, kuring kedah tunduk sareng kasapukan sasama jin: SESAMA NU DUGUL JEUNG BUCITREUK, DILARANG SALING MENAKUTKAN!!!”.

Gebeg. Ieu tulisan, saeutik-saeutik sirna, memeh tungtungna lep weh beak. Kertas nu aya tulisan eta ge ilang, diganti ku kalakay garing. Astaghfirullah, ieu bener lelembut keur gawe. Ya Allah, kumaha ieu kuring. Tetela aya jurig ieu mah. Mangkaning masih keneh saminggu deui ka Lebaran.

Ah, kuring manusa. Leuwih alus ti batan bangsa jin,. Jadi kuring kudu ngahargaan jiwa kamanusaan kuring – ulah sieun ku jurig, Antukna, kuring nguatkeun maneh. Kudu nunjukkeun kamanusaan kuring ka para jin. Komo deui waktu aya salah sahiji ustad nu ngomong: jin mah ulah dipikasieun. Anggir urang kudu rada galak.

Aaargh ….. kuanon kuring sieun, sanajan aya lima poe deui ka Lebaran. Aaargh, saha nu sieun ku nu kitu patut.

Asup ka jero imah nu rada poek tea, kuring langsung ngajorowok” “Maneh, para jin. Ingkah ti ieu imah. Ente boga dunya, kuring ge boga. Aing-aing, sia-sia. NYINGKAH …..”

Cag, 28 Agustus 2012

Niti wanci kamari, nincak mangsa katukang (bagean 2)

Liwat janari gede, gulasak gulisik kuring beunta. Geus wayahna ngadeukeutan Ilahi samemeh kongkorongok hayam. Komo deui sanggeus tadi peuting ngalaman kajadian aheng kaduakalian jiga kitu. Geus beres laporan ka Nu Kawasa, diteruskeun ngadeukeutan sasama manusa dina solat jamaah Subuh. Wanci balebat kuring gura-giru ka pipir. Untung teu nimu “odading”, Seuseuhan numpuk. Kitu deui istrikaeun. Pan kitu lin gawean sapopoe jajaka lelengohan keneh. Disebut jajaka teh ngan ukur di dieu, di Batawi. Ari katepe mah geus puguh kaunggel boga pamajikan. Enya kuring teh nu disebut wiken-hasben tea meureun, suami akhir pekan, pedah pamajikan nu keur kakandungan dalapan bulan ngahaja hayang di Bandung jeung emana.

Wanci carangcang tihang, sabot kukurilingan heula ngejetkeun suku, kuring kaget alah batan kabentar gelap. Teu kitu kumaha, atuda aya awewe leumpang ka tengah jalan teuing. Ciiiit, ampir we manehna katabrak mobil, mun teu kaburu leungeunna kajewang ku kuring. Sakali teutep tetela eta awewe teh gening geus manjing kolot. Panon paamprok, na kaget ngaduakalian. Eta ema-ema teh nambleg pisan jiga indung kuring. Gebeg deui wae.

Teu lila kukurilingan teh, ngan ukur bijil kesang wungkul. Jeung deuih wanci meletek srangenge oge kuring geus kudu leumpang deui ka kantor, nyiar kipayah. Panon poe keur ngeunah-ngeunahna sumebar, nyorotkeun kanyaah Pangeran ka mahlukna.

Teu pati lila ge kuring geus aya di kantor miheulaan batur. Wanci babaturan ting parecenghul, mangsa ngaluluh taneuh, gorowok teh Kang Wasta ngagero: “Jang Atang kasep, telepon tuh di line hiji ti Bandung”.

Gebeg deui. Teu sabihara bihari, aya naon telepon ti Bandung. Saumur gawe di ieu kantor, can sakali oge ditelepon ku kulawarga ti Bandung. Teg. Aya nu nembrag na jajantung. “Pasti aya nanaon” cekeng teh na hate.

Sajongjongan kuring pias. Di tungtung ditu tina telepon, sora awewe ngora jiga nu gura-giru, ceurik ngan teu pati kedal naon nu dimaksud. Ngan ukur kadenge kieu “Enggal uih Aa, Ema  A…”. Peun. Apal, eta teh sora Indri, adi kuring. Ngan nu teu apal teh nyeta naha sorana beda, jiga nu ceurik ditahan, aya ngajerit saeutik, aya ngajorowok. Komo ditempa ku sora rame di kasang tukangna.

Teu pati lila kuring menta idin dunungan sangkan bisa balik ka Bandung. Ngan orokaya, kuring kudu balik heula ka imah kontrakan. Duit na saku teu cukup jang bekel naek beus. Jeung deuih kuring kudu nulak panto jandela nu tarapti, sanajan teu pati boga raja kaya ge. Gura-giru eta ge balikna teh, satengah lumpat, mana jauh deui ti kantor ka imah teh.

Ti imah, kira-kira wanci tatangga-tatangga keur moyankeun mantan utun-injina – maksudna orok nu karek diborojolkeun – nu baluligir sina keuna haneutna panon poe, disebut oge wanci haneut moyan, kuring muru angkot hejo endog asin ka Lebak Bulus-nakeun. Ti dinya, kuring kudu nungguan deui metro mini koneng enay ka jurusan Kampung Rambutan. Orokaya, harita can aya jalan euweuh masalah – jalan tol. Aya sajam satengahan mah kuring di jero beus gede-henteu-leutik-henteu eta teh. Wanci rumangsang wae kuring karek ngaliwat ka Pasar Rebo. Ngetem heula deuih dua keudeung.

Jut turun di terminal beus, saparapat jam ngadeukeutan wanci pecat sawed harita teh, kuring muru beus ekonomi Kramatjati. Ngahaja naek beus ekonomi, najan euweuh AC ge keun we lah geus meunang AG ieuh (angin gelebug), lumayan murah pan. Hanjakal, beus MS – Medal Sekarwangi – teu ngalayanan trayek Jakarta – Bandung. Padahal beus MS kakoncara tarik lumpatna, jiga tarikna taraweh 21 rokaat diimaman ku Mama Haji baheula. Mun aya mah, meureun kuring ngarasa saimbang gura-giruna jeng beus teh, jiga munding dipecat sawed.

Gek kuring diuk di korsi nengahan, di beulah sisi jandela kaca. Hate beuki honcewang, sieu aya nanaon di ditu di Bandung. Boa-boa kitu Ema di rumah sakit? Mun harita geus aya telepon dijinjing mah meureun kuring teu hariwang teuing. Jeung nurustunjungna teh deuih, beus teh teu maju-maju. Cicing weh ngetem heula deui, nungguan pinuh.

#### ******* ####

Lalaunan beus maju. Di luar panon poe keur meujeuhna mentrang mentring. Awak hareudang. Hiliwir angin tina jandela beus ngabantuan kuring nu elekesekeng hayang geura nepi, najan angin na geus ngahiji jeung bau kesang (untung eta ge teu komplikasi jeung bau hitut). Hejo ngemplohna sawah jeung jukut-jukut nu masih keneh kaciri satengahing jungjlengna imah-imah anyar di kenca katuhu Jagorawi teu pati di tenjo. Lamunan kuring keur kakalayangan, ka imah kuring baheula. Di Bandung. Di Pasawahan. Imah nu pangalus-alusna sadunya harita teh. Najan batakona ngan samet bujur si Aa, sameteran, jeung najan bilikna ge geus carang-carang, keun bae aya nu noong ge, ngan teuing ku naon imah teh asa iuh. Seger. Eta kituh pedah beresih, aya anggrek ngagarantung, linduh ku tangkal balingbing nu remen buahan – sanajan bilatungan, dipageran ku kembang sapatu beureum, ditingkahan ku cerewedna manuk toed, jeung kur-ker na tikukur piaraan apa. Eta oge kituh pedah imah kuring aya di sagigireun imah gede nu aya tangkal jambu bol di pipirna, nu tangkalna teh sok mere bonus mangrupa nyai kunti nu ngageugeuhna cenah. Jeung eta boa ku alatan aya dua tangkal cengkeh di pakarangan hareupna, nu kembang cengkehna alus pisan, lain koneng lain hejo, teuing koneng kahejoan atawa hejo kakonengan. Ah, teuing atuh. Nu pasti mah, butut-butut ge kuring mah betah pisan di eta imah. Eta imah pang alus-alusna. Sawarga dunya. Baiti jannati.

Ciawi meureun geus kaliwat harita teh. Wanci nyerelek, geus tangange ayeuna. Pitunduheun teh geus aya, ngan eta teu kuat ku hareudang. Di luar kadenge adan lohor hawar-hawar. Implengan keukeuh teu ingkah ti mangsa harita, mangsa ti leleutik tug nepi ka memeh gawe nyiar kipayah. Kolebat deui carita baheula mangsa kuring karak brol ka alam dunya nepi ka asup TK Bhayangkari di Karasak. Ema sakitu bela na, nganganteur unggal poe. Eta ge caritaan Apa. Ninggang di mangsa sakola SD, Ema sok ngahaja ngaput baju jang lebaran tina kaen urut nu masih kenes alus. Alus sih rada alus, ngan aya hanjakalna. Hanjakalna teh baju teh disaruakeun modelna keur kuring, si Aa atawa si Ade. Jadi weh kuring tiluan kaciri pisan adi lanceukna. Kabeh disaruakeun. Sarimbag lah jeung rombongan tagoni mah.

Nincak SMP jeung SMA oge teu weleh Ema ngawarnaan hirup kuring ku kadeudeuh jeung kanyaah indung. Implengan jeung hayalan kuring ka mangsa katukang geus cukup nganterkeun kuring nu geus lenggut-lenggut jug-jug ngaguher tibra sare. Ngan harita, teuing ngimpi naon nepi ka eureunna beus di Cianjur.

Jut kuring turun di eta restoran pangreureuhan. Aya tilu beus nu keur ngajajar di tempat parkirna. Nu dua ka arah wetankeun, nu hiji ngarah ka kulon. Aya kawajiban pan unggal beus kudu reureh heula, mere kasempetan panumpang nu hayang kiih atawa nu hayang dahar. Kuring mah boro-boro hayang dahar. Mun bisa mah meunang dispensasi beus teh ulah eureun, ngarah buru-buru nepi ka Bandung. Sieun kuma onam. Sieun aya naon-naon.

Sanggeus solat, kuring diuk di hareupeun restoran . Ngajengjen. “Duh Gusti, mugia teu aya nanaon ieu teh”, cekeng teh ngadu’a. Para panumpang keur saribuk ti cai ka jero restoran. Nu di restoran oge pahibut leungeunna, moro deungeun sangu. Kuring ge lapar, ngan asa teu hayang dahar. Kahayang ukur cicing, ngalamun jeug ngareka-reka kajadian naon nu keur lumangsung di kampung.

Assalaaaaaamualaikum’, kadenge sora ti masigit sabeulah. Panonpoe geus wayahna lingsir, wayahna ibu-ibu pangajian meureun.

wa rahmatulloooohi”, eta kalimah diteruskeun deui rada lalaunan. “wa barokaaaaaaatuh”.

Eta salam teh kadengena beda. Merebot masjid uluk salamna meni jiga Mang Empad, merebot di kampung kuring.

Assalaaaaaaamualaikum’, kadenge sakali deui. Deg. Ilaharna mun merebot nyepikerkeun salam dua kali, sok ditungtungan ku papaten.

Innalillahi …..”., kitu tuluyna.

Astaghfirullah. Bener weh. Enya weh aya pati. Saha nya nu tilar dunya.

Parantos ngantun, ibu …”, memeh eta kalimah kumplit, kuring ngorejat. Kadenge ku kuring hiji ngaran nu dibewarakeun teh. Ngan ku ngorejatna kuring, bewarana teh jadi eces “diantosan ibu-ibu di pangaosan rutin ieu”.

Astaghfirullah Gusti, ieu kunaon kuring saliwang kieu.

Ti saprak Cianjur tug nepi ka terminal Leuwi Panjang, kuring terus mikir aya naon nu tumiba ka kulawarga kuring di Bandung. Najan panon buncelik teu sare, ngan sok ngolebat di alam sadar kuring, meureun enya Ema ngantun. Meureun ayeuna di lembur teh keur gujrud, keur careurik. Meureun tatangga-tatangga keur ngagimbung ngariung. “Astaghfirullah Gusti”.

Wanci kalangkang satangtung, beus ngadeukeutan Padalarang. Teu usum pakansi teu poe biasa, Padalarang mah macet wae. Meureun aya nu mogok na tanjakan. Di pengkolan, cengcelengan bangkong jiga nu nyeungseurikeun nu keur sangsara ku macet. Kitu oge kohkol cepot jiga nu ngahaja ngajebian.

Leuwih ti wanci sariak layung, jut kuring turun di Leuwi Panjang. Kalacat naek mobil naon wae nu liwat ka kidulkeun, najan kudu naek dua kali angkot ge.

Nepi ka hareupeun Gang Babakan Jeletot, erloji geus nunjukeun dua puluh menit ka mangsa mengok. Turun ti angkot kuring ngarasa jiga nu keur kawin. Di gang pinuh ku pamuda nu keur ngagimbung, ngarobrol. Barang nempo kuring, maranehna curinghak, marelong, teu beda lah jiga marelongna ondangan kabeh waktu kuring ngalengkah wanci jatukrami. Bedana baheula mah teutepna teh teuteup suka bungah, ari ayeuna mah teuteup mangkarunyakeun. Baheula mah kuring disambut ku Mang Lengser, ari ayeuna mah nu nyambutna teh lanceuk kawalo jeung alo.

Manehna duaan muru kuring nu karek turun ti angkot. Gabrug, alo kuring nu umurna teu pati beda jeung kuring, ngagabrug, diturutan ku lanceuk kawalo. “Sing sabar, nya…. Sabar, nya”, kitu cenah. Teuing naon masudna. Hayang teuing harita teh langsung ngajawab: “Maksud elo?”, jiga jawaban urang Batawi tea. Ngan kuring surti, maranehna teh deudeuh ka kuring sangkan kuring kudu siap-siap narima nu keur tumiba ka diri kuring ayeuna. Naon tah?

Percis jiga waktu kuring ngadahup jeung pamajikan harita, leumpang duaan dipelong nu haladir diiring ku degung Dewi Pramanik dina lagu Jemplang Panganten, teu lila ti kuring datang kuring oge disambut. Lain. Lain disambut ku lagu Entog Mulang, najan bujur kuring jiga entog ge. Lain degung, lain kacapi, ieu mah sora jiga kieu geura: ne-not-ne-not-ne-not. Sora ambulan. Enya datangna kuring teh pas pisan jeung datangna ambulan ka eta gang leutik samobileun.

Nu kasieun ayeuna jadi nyata. Nu kahariwang ngajirim ngajadi. Tetela aya nanaon nimpa Ema. Naha enya Ema tilar dunya? Gebeg!! “Ya Allah…Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun”.

Ki lanceuk jeung ki alo nyekel leungeun kenca katuhu. Meureun manehna sieuneun kuring kapiuhan. Kuring ngan saukur pias. Leumpang ge masih bisa, teu leng-lengan acan. Najan kaduga naon nu keur tumiba, kuring masih teu percaya. Piceurikeun lain aya deui, geus sadia ti tatadi. Ngan teuing ku naon, ayeuna mah kuring geus pasrah sumerah ka nu Maha Kawasa, nu Murbeng Alam, Nu Murba Wisesa. Apan manusa mah darma wawayangan bae, raga taya pangawasa.

Liwat dua tikungan, memeh amprok jeung imah, kuring dipapag ku balandongan. Deui persis keur hajat baheula. Aya balandongan di kenca jeung katuhu. Bedana teh pedah eta balandangon pinuh ku beungeut-beungeut nu pinuh ku kasedih. Aya uwa-uwa, emang-emang, alo-alo, lanceuk ti gigir, dulur-dulur boh pituin boh pet ku hinis. Kitu deui aki-aki, nini-nini malah besan-besan Apa ge aya kabeh. Kitu deui tatangga-tatangga, nu ayeuna, nu baheula, lalaki, awewe. Mun diitung jigana ampir ratusan.

Torojol teh ti imah, adi kuring Indri lumpat muru kuring.

A-aaaaaa, Ema Aaaaaa!”, ceuk manehna, bari ngagabrug kuring. Geus teu inget di temah wadi. Ku kitu na mah kaharti yen kuring teh lanceuk nu sasatna pangdeukeutna. Di tukangeunna, Aa – lanceuk kuring panggedena bari carindakdak kitu duei muru kuring.

Tang, Ema …Tang!”, ngan sakitu sorana teh. Sora lanceuk nu biasana mah sonagar ayeuna kadenge pikanyerieun. Kuring melong. Pasrah.

“Hampura Ema, Tang”, ceuk si Aa deui.

Cipanon nu geus ti tadi nyalangkrung, ayeuna bedah ngadenge sora Aa nu panungtung. “Bener Ema geus maot?”, cek kuring ngaharewos. Sora kuring teu kadenge ku si Aa. Kuring nyegruk ceurik teu soraan. “Naha aing nu kudu ngahampura Ema. Mun Ema dipundut, aing nu kudu menta hampura. Ari ayeuna, kumaha Ema rek ngahampuri aing”, cekeng na hate. Ceurik kuring beuki tarik teu nenjo deui aing teh lalaki nu cadu ceurik.

Sora-sora di sakurilingeun nu tadi recet, jadi jempling jiga gaang katincak. Kabeh nu ti tadi diuk, hampir kabehna ayeuna nangtung. Boa-boa oge di antara maranehna oge loba nu ngilu ceurik, nyeungceurikan lalaki kasep dulurna atawa tatanggana nu bageur jeuh nyaah ka indung nu karek datang – (kadenge latar tukang: kolonang, gedebuk, GUBRAKS) nu ayeuna aya di hareupeunanan nu karek harita sadar yen manehna geus jadi budak yatim. Kadenge ete ge hiji dua tatangga ibu-ibu nu ceurikna leuwih tarik ti batan batur, “Sing sabar Cep Atang”, “Ema mah ibu binangkit. Bageur”, “Pupusna ge meni geulis”. Sora-sora nu kitu teh matak nigas awak, beuki nguatan kaayaan nu ayeuna keur kaalaman: EMA PUPUS..

Ampir-ampiran kuring dipupul bayu. Awak jadi leuleus. Tuur nyorodcod. Hese ngalengkah. Meh-mehan dipayang kuring ka jero imah.

Les.

##### ***** nyambung deui kulan ***** ######

Niti wanci kamari, nincak mangsa katukang (carbung)

“Euh. Dasar aing mah. Kabiasaan ari geus teu bisa sare teh sok kieu.  Pitunduheun geus aya ti sareureuh budak keneh. Enya, kuduna mah jam sakitu teh mangsa barudak nu kuduna reureuh, ari ieu gening kuring nu lain budak oge ngiluan tunduh. Wanci tumoke tadi ge geus kaliwat. Aing masih keneh guling gasahan”, cek kuring na jero hate.

“Naha mending hudang wae kitu? Lalajo mengbal?”

“Alah. Rek lalajo di mana, tipi ge teu boga. Kuduna mah wanci sareureuh kolot ieu teh lain lalajo mengbal. Mending ge “urang lalajo wayang …Yuk, di Cigereleng….dalangna kajojo pisan ..hey gede …bendona.”.  Gelo!!!

Ngan rejeki mah teu rek mana. Teuing kumaha, tungtungna les weh kuring sare. Dua wanci peuting kaliwat. Ti wanci lalaki ngaharewos indung-indungan ka pamajikana, (ehm salah!! maksudna mah wanci indung peuting, jam sabelasan) nepi ka wanci tengah peuting, kuring ujug-ujug teu inget di bumi alam “darma wawayangan bae, raga taya pangawasa…”. Nu biasana tengah peuting keur jemplang jempling kuring nyaring da teu geunah cicing. Hayang ngising ngan sieun ku anjing, kapaksa neangan piring. Untung we teu nyaring tengah peuting teh, jadi teu nimu “odading”. Wuekkk….. Alhamdulillah, meureun ieu teh alpukahna babacaan memeh sare didikan Apa jeung Mama Haji. Harita Mama Haji pan pernah nyanggem kieu: “Ulah ngitung embe lulumpatan ajul-ajulan di langit atuh ari hayang geura sare mah. Anggur maca Qulhu-Palak-Binas tilu kali ditungtungan ku ayat Kursi, Jang!!”.

Nincak wanci hansip ngintip, (euh hampura, maksudna mah wanci tumorek jam hiji subuh), korejat kuring hudang. Kamar poek mongkleng buta rata, teu kadeuleu curuk-curuk acan. Di luar sepi jempling jiga gaang katincak. Angin tiis norobos tina liang panto. Kuduna mah tiris, ngan awak asa hareudang.  Karasa ayeuna punduk jiga jibrug. Ambekan renghap ranjug.

“Astaghfirullah. Naha ngimpi teh meni sieun kieu?”.

Kabayang deui dina ngimpi tadi dua jelema – awewe jeung lalaki – make layon bodas ngapung di sagigireun, basa kuring ngaliwat ka Astana Anyar. Teuning keu naon kuring ngaliwat ke eta astana. Ngaranna ge ngimpi. Ngan ku sieun-sieun teuing, kuring lumpat sataker kebek, nepi ka titajong. Gudubrag!! Labuh. Ari hudang alatan ngarasa labuh dina impian tea geuning, karasa nyeri nu pang nyeri-nyerina, lin?

Ambekan karasa rada lumayan ayeuna mah.

Di luar, di tukangeun hordeng kaciri aya cahaya ipis. Meureun bohlam imah-imah kontrakan gigireun geus hurung deui. Kontrakan kuring mah tetep we poek, da geus tilu bulan can mayar.

Na teu pupuguh teuing, hiuk angin nampiling ti beulah kenca. Kuring langsung ngalieuk. Urut tampilingan angin teh karasa tiis. Bulu punduk jadi muringkak. Lieuk deui kuring ka lebah panto. Sidik panto jeung jandela nutup. Aneh. Ti mana datangna eta angin. Di luar kadenge anjing Om Frans, tatangga kuring, keur gagaungan ti kajauhan. Beuki keueung karasana.  Kuring babacaan sabisa-bisa. Ieu jadi peuting kadua kuring ngarasa keueung di ieu imah kontrakan dua satengah ka opat meter. Panon kuring ditutup deui, ngan rada meletet. Sieun. Khusu’ kuring babacaan, palak-binas nepi ka ayat kursi. Ngan tetep we karasa asa jiga aya nu keur nyidik-nyidik kuring.

Kuring maksakeun maneh. Panon kuring dipeletet-peletetkeun. Rohangan tempat kuring sare, ngahiji jeung rohangan tamu  – teu make korsi, ngalas ditilaman ku karpet butut pamere uwa, masih keneh poek, najan teu jiga sapoek tadi. Ayeuna mah hordeng di jandela teh rada kaciri, dicaangan saeutik ku bohlam kontrakan sabeulah.

Gebeg!! Aya dua panon ngintip. Atra, dua panon jelema. Sidik, aya panon nu keur nyidik-nyidik. Bulu punduk beuki muringkak. Kuring cicing, teu ecag saeutik-eutik acan. Sieun. Jajantung jiga ditabeuhan, dug-deg, patalu-talu. Ngan kuring tetep cicing jiga patung. Leuwih pas na mah jiga patung Uwa Semar – enya, pedah beuteung bucitreuk meureun. Hordeng nu rada muka saeutik, teu kaciri oyag-oyag acan. “Lain jelema!! Tetela, lain panon jelema eta teh!!!”, cekeng teh. Apan hordeng nu tadi nutup rekep teh aya di sahareupeun jandela. Jandelana pan nutup. Mun kaciri aya panon jelema, pan eta jelema teh kuduna aya di beulah dieu, di ieu rohangan ngahiji jeung kuring – lain di luar. Ari ieu euweuh bungkeuleukan awak  hiji-hiji acan. Tetela, ieu meureun nu disebut jurig teh. Hiiiiy. Asaghfirullah, Gusti.

Bulu punduk beuki muringkak. Ambekan kuring beuki renghap ranjug. Ngan tetep jungkiringan awak eta panon teh teu nembongan. Ngan ayeuna mah bagean sirahna saeutik-saeutik kaciri leuwih atra. Kuring beuki sieun. Eta sirah teh sirah awewe. “Lain! Sirah ema-ema. Kolot”. Lain!!.

“EMA!!!”, cek kuring ngajorowok bari cengkat sanggeus sidik panon jeung sirah nu ngajirim teh ples pisan jiga ema, indung kuring.

Les…… Barengan kuring ngajorowok, panon jeung sirah nu ngajirim teh leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana.

Kuring muru ka jandela. Sidik euweuh nanaon. Jandela masih keneh rapet. Panto ge kitu keneh. Ngan kaangseu bau Ema. Enya. Bau Ema. Ya Allah, aya naon ieu teh.

Kuring ngahuleng deui. “Ema lain nya nu tadi nembongan teh? Maenya Ema nembongan. Pan Ema mah masih jumeneng keneh. Karek mangkukna pan ditelepon ti kantor. Mun lain Ema, saha nya? Aeh, asa jiga Uu – nini ti Ema. Enya meureun Uu”.

Kuring terus ngahuleng. Bingung.  Wanci nyerelek ka janari leutik waktu panon kuring tunduh deui. Hawar-hawar sora anjing nu gagaung ngeureunan, teu rame jiga tadi.

#### ***** #####

Menikmati kendang penca di akhir minggu

Sudah lama rasanya saya tidak mendengarkan musik kendang penca yang ditabuh terutama mengiringi pementasan wayang golek. Dan hari ini, saya dapati sebuah link di youtube yang memperdengarkan alunan tiuipan terompet kendang pencak yang hebat, mengiringi hidupnya tarian tokoh wayang golek Si Cepot yang dimainkan ileh Dalang Asep Sunandar Sunarya.

Mudah-mudahan, kesenian tradisional seperti ini tetap terjaga dan terus hidup demi anak cucu.